Xem nhanh

6/recent/ticker-posts

Ly hôn khi 1 bên cố tình giấu địa chỉ như thế nào

  Ly hôn khi 1 bên cố tình giấu địa chỉ như thế nào - Trong quá trình hỗ trợ giải quyết ly hôn cho khách hàng, Luật sư Đông gặp không ít trường hợp 1 bên không hợp tác, gây khó dễ bằng cách cố tình giấu địa chỉ để đối phương gặp khó khăn trong quá trình giải quyết việc ly hôn. Để mọi người có thể hiểu được cách thực giải quyết trường hợp này thì Luật sư xin mời anh chị tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

                    

Ly hôn chồng ở Đài Loan cố tình giấu địa chỉ

Các trường hợp ly hôn giấu địa chỉ: 

Hiện nay, có 2 trường hợp ly hôn giấu địa chỉ đó là ly hôn đơn phương trong nước và ly hôn có yếu tố nước ngoài.
Ly hôn đơn phương trong nước được hiểu đơn giản là cả hai đều đang sinh sống tại Việt Nam nhưng 1 bên cố tình giấu địa chỉ.
Ly hôn có yếu tố nước ngoài được hiểu là ly hôn trong đó có 1 bên đang ở nước ngoài và người đó cũng không hợp tác, không cung cấp địa chỉ để giải quyết ly hôn.

Ly hôn giấu địa chỉ trong nước

 Về vấn đề này thì có quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của HĐTP TANDTC về xử lý việc ghi địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, như sau:

2. Trường hợp sau khi thụ lý vụ án, Tòa án không tống đạt được thông báo về việc thụ lý vụ án do bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không còn cư trú, làm việc hoặc không có trụ sở tại địa chỉ mà nguyên đơn cung cấp thì Tòa án giải quyết như sau: 

a) Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo địa chỉ được ghi trong giao dịch, hợp đồng bằng văn bản thì được coi là “đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở”. Trường hợp người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong giao dịch, hợp đồng mà không thông báo cho người khởi kiện biết về nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở mới theo quy định tại khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 277 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì được coi là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không đình chỉ việc giải quyết vụ án vì lý do không tổng đạt được cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

b) Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi có trụ sở của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị quyết này thì được coi là “đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ trụ sở”. Trường hợp cơ quan, tổ chức thay đổi trụ sở mà không công bố công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì được coi là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung mà không đình chỉ việc giải quyết vụ án vì lý do không tống đạt được cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan…”

Theo đó, nếu trường hợp khi ly hôn, vợ là người ly hôn nhưng không biết địa chỉ của chồng ở đâu, đã cung cấp các địa chỉ cho tòa án theo đúng địa chỉ nơi cư trú trước đây thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

Khi tòa án tống đạt văn bản cho chồng, nhưng do đã thay đổi địa chỉ nơi sinh sống nên người vợ không biết ở đâu, tòa án tống đạt văn bản theo địa chỉ người vợ cung cấp nhưng không được thì tòa án sẽ tiến hành xác minh thông tin qua Công an ở địa phương để biết thông tin cư trú của người này.

- Trường hợp người này vẫn có hộ khẩu cư trú tại địa phương, hiện nay không sinh sống ở đó và cũng không có bất kỳ thông tin gì về việc tạm trú ở nơi khác. Thì trường hợp này người chồng không thực hiện nghĩa vụ khai báo thông tin cư trú nên được coi là cố tình giấu địa chỉ, theo đó tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc.

- Trường hợp khi tòa án xác minh thông qua công an địa phương và có thông tin người chống đó đã đăng ký tạm trú ở 1 địa phương khác, điều này được trích xuất trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Thì trường hợp này tòa án sẽ phải chuyển thẩm quyền nếu như người chồng đó ở 1 địa phương khác, còn trong cùng 1 địa phương thì sẽ tống đạt văn bản đến địa chỉ mới do công an cung cấp và giải quyết vụ việc theo thủ tục chung.

Tuy nhiên, luật quy định là vậy, nhưng vẫn còn nhiều cách hiểu và mỗi thẩm phán lại áp dụng theo 1 cách khác nhau nên trên thực tế những trường hợp này giải quyết tương đối khó khăn.

Có thẩm phán thì có quan điểm: Khi không tống đạt được văn bản thì xác định người vợ phải làm theo thủ tục tuyên bố 1 người mất tích sau đó mới ly hôn được. Tuy nhiên, thủ tục này đòi hỏi người chồng phải biệt tích 2 năm trở lên thì mới có thể thực hiện được, nên theo tôi quan điểm này có phần chưa phù hợp.

Có thẩm phán thì quan điểm: khi tống đạt văn bản đúng địa chỉ theo hộ khẩu mà người chồng không nhận được thì sẽ tiến hành các thủ tục niêm yết ở địa phương và giải quyết theo thủ tục thông thường. Tôi đồng tình với quan điểm giải quyết này, vì phù hợp với thực tiễn và tình thần của pháp luật.


Ly hôn giấu địa chỉ có yếu tố nước ngoài

Đối với việc ly hôn giấu địa chỉ khi 1 bên ở nước ngoài thì được quy định cụ thể tại Công văn số 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của TAND tối cao về việc giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ (do không có địa chỉ hoặc do bị đơn cố tình giấu địa chỉ) theo đó:

Trường hợp người Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người Việt Nam ở nước ngoài và chỉ cung cấp được địa chỉ nơi cư trú cuối cùng ở Việt Nam của bị đơn mà không cung cấp được địa chỉ của bị đơn ở nước ngoài, nếu thông qua thân nhân của họ không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án cũng như không thực hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết để gửi lời khai về cho Tòa án thì coi đây là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ, từ chối khai báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần thiết.

Nếu Tòa án đã yêu cầu đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Toà án cũng như không chịu thực hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết thi Tòa án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung.

Như vậy, nếu người vợ ly hôn với người chồng đang ở nước ngoài, nhưng do không biết địa chỉ và khi tòa án xác minh thông qua bố mẹ chồng thì họ cũng không cung cấp được địa chỉ của chồng mặc dù chồng vẫn gọi điện về cho bố mẹ chồng thường xuyên thì sẽ được coi là cố tình giấu địa chỉ và tòa án sẽ guyết thủ tục ly hôn theo thủ tục chung, giải quyết vắng mặt đối với người chồng.

Luật sư Đông hỗ trợ thủ tục ly hôn 1 bên cố tình giấu địa chỉ

 Hỗ trợ giải quyết nhanh gọn, không mất thời gian đi lại

Hỗ trợ tư vấn ly hôn đơn phương với người Việt Nam đang sinh sống bất hợp pháp tại nước ngoài

 Ly hôn đơn phương không biết thông tin và địa chỉ của người Việt Nam đang ở nước ngoài;

 Hỗ trợ ly hôn với người Việt Nam đang ở nước ngoài không thể ra đại sứ quán xác nhận giấy tờ gửi về Việt Nam;

Tư vấn soạn hồ sơ hoặc tư vấn giải quyết trọn;

 Hỗ trợ xử lý nhanh không phải đi lại nhiều lần.


Ly hôn 1 bên ở Đài Loan không rõ địa chỉLy hôn với chồng ở Đài Loan cố tình giấu địa chỉ tại Thanh Hóa


Hồ sơ ly hôn yếu tố nước ngoài